Một số hình ảnh Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang tham gia " Tuần văn hóa ẩm thực, du lịch và mua sắm khuyến mại An Giang" từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 2018.